Genel Başvuru

Dissensus sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde uzmanlaşmış kişilerden oluşan geniş bir çekirdek ekiple çalışır. Yürüttüğü araştırma ve tasarım projelerinde nitelikli kişilerle etik iş birlikleri kurar. Araştırma ve tasarım alanlarına ilgi duyan, üniversitelerin sosyoloji, antropoloji, iktisat, siyaset bilimi, tarih, istatistik, grafik tasarım, kültürel çalışmalar, sinema ve televizyon bölümlerinde yüksek lisans veya doktora yapan kişileri arar. Araştırma etiğine ve proje disiplinine uymayı taahhüt eden adaylarla tam zamanlı, yarı zamanlı ve proje bazlı iş birlikleri kurar.

Başvuru için gerekli belgeler:

* Özgeçmiş

* Niyet mektubu (max.1000 kelime)

* Yazı (max. 2500 kelime) ya da iş örneğinizi

birleştirilmiş pdf belgesi olarak, GENERAL APPLICATION konu başlığıyla info@dissensusresearch.com adresine gönderebilirsiniz.

Stajyer

Dissensus araştırma ve tasarım alanında deneyim kazanmak isteyen, niteliksel araştırmaya ilgi duyan, sosyal bilimler alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler arar. Araştırma tasarımı, saha organizasyonu, veri toplama ve analizi çalışmalarında yarı-zamanlı ve proje bazlı iş birliği yapar.

Başvuru için gerekli belgeler:

* Özgeçmiş

* Niyet mektubu (max.1000 kelime)

birleştirilmiş pdf belgesi olarak, INTERN APPLICATION konu başlığıyla info@dissensusresearch.com adresine gönderebilirsiniz.

Saha Çalışanı

Dissensus araştırma ve tasarım projelerinin tüm safhalarını kendi ekibiyle yürütür, prensip olarak saha firmalarıyla çalışmaz. Sahada niteliksel veri toplama deneyimi olan ya da bu alanda deneyim kazanmak isteyen, üniversitelerin sosyoloji, antropoloji, iktisat, psikoloji, kültürel çalışmalar ve siyaset bilimi bölümleri öğrenci ve mezunlarını arar. Araştırma ve tasarım ilkelerine ve etiğine, proje disiplinine uymayı taahhüt eden adaylara niteliksel veri toplama eğitimi verir, saha çalışmalarında onlarla işbirliği yapar.

Başvuru için gerekli belgeler:

* Özgeçmiş

* Niyet mektubu (max.1000 kelime)

birleştirilmiş pdf belgesi olarak, FIELD APPLICATION başlığıyla info@dissensusresearch.com adresine gönderebilirsiniz.

Proje Çalışanı

Dissensus yürüttüğü araştırma ve tasarım projelerinde sosyal bilimlerin çeşitli dallarından gelen deneyimini disiplinlerarası bir üretim sürecine dönüştürür. Araştırma ve tasarım alanında proje yönetimi deneyimi olan ya da bu alanda deneyim kazanmak isteyen, üniversitelerin sosyoloji, antropoloji, iktisat, siyaset bilimi  psikoloji, kültürel çalışmalar ve tarih bölümlerinde en az yüksek lisans seviyesinde öğrenim görmüş sosyal bilimciler arar. Araştırma ve tasarım ilkelerine ve etiğine, proje disiplinine uymayı taahhüt eden adaylarla tam zamanlı, yarı zamanlı ve proje bazlı iş birlikleri kurar.

Başvuru için gerekli belgeler:

* Özgeçmiş

* Niyet mektubu (max.1000 kelime)

* Yazı örneği (max. 2500 kelime)

birleştirilmiş pdf belgesi olarak, PROJECT APPLICATION konu başlığıyla info@dissensusresearch.com adresine gönderebilirsiniz.