demo-image-00004
Gündeliği çözümler, çokluğu benimser.

Dissensus Research mercek adını verdiği araştırma ve tasarım araçları kullanır.

Mercek bir nesneye bakış açısını belirler. Her mercek aynı bütünün farklı yönlerini, detaylarını, unsurlarını ve boyutlarını gösterir. Böylece farklı düzlem, büyüklük ve niteliklerdeki aktörlere, kurumlara, söylemlere, pratiklere ve bunlar arasındaki ilişkilere odaklanmayı sağlar. Dissensus sahayı, veriyi ve analizi ölçeklendirmek için 3 farklı mercek kullanır,  Mercek değiştikçe yeni düzlemler, boyutlar, öğeler ve ilişkiler görünür hale gelir, yeni tanımlamalar ortaya çıkar.

Göz Hizası

Gündelik hayatın akışına odaklanır.

Yakın Plan

İlk bakışta gözden kaçan detayları ortaya çıkarır.

Geniş Açı

Zamansal ve mekansal bağlamı kurar.

Dissensus sahaya girdiğinde alana uygun merceklerini belirler.

Odağını yakınlaştırıp uzaklaştırarak duygu ve deneyimlere; düşünce ve davranışlara; algı ve eğilimlere bakar. Yaşamın kör noktalarına ve tutarsızlıklarına odaklanarak araştırma ve tasarım konusunun içerdiği çelişkileri ve boşlukları yakalar. Söylenen ile yapılan arasındaki ilişkiyi ve çelişkiyi analiz eder, tutarlılıkları ve tutarsızlıkları anlamlandırır. Böylece bütünü net görülebilir, belirsizlikleri yönetilebilir, geleceği tahmin edilebilir ve tasarlanabilir kılar.

Dissensus’un niteliksel araştırma ve tasarım projeleri ayrıntılarla iş görür, çünkü

  • her parçada bütünden izler vardır,
  • ayrıntılara bakmak parçayı önemsemektir,
  • veri ayrıntıda gizlidir.