Dissensus İstanbul merkezli, disiplinlerarası araştırma ve tasarım şirketidir.

 

Ayrıntıyı hesaba katar, düşünmeyi yeniden tasarlar.

 

Yönelimleri takip eder, duyguları haritalandırır.

 

Gündeliği çözümler, çokluğu benimser.

 

Etik ortaklıklar kurar.

1
1

Dissensus Research duygu-düşünce-deneyim-davranış (4D) araştırmaları yürüten, niteliksel yöntemlerde uzmanlaşmış disiplinlerarası araştırma ve tasarım şirketidir. Ürettiği bilginin aynı anda pek çok yöne aktığının farkında olan bir grup antropolog, sosyolog, iktisatçı, siyaset bilimci ve tarihçiden oluşur. İş ortaklarının tercih ve ihtiyaçlarına yönelik, hayatın akışına yön veren, belirsizlik, çelişki ve çoklukları kavrayan araştırma yöntemleri tasarlar. Analizlerinde görme, anlama, karar alma ve tasarım çözümleri sunar.

Soru

İhtiyaçları anlayıp doğru sorulara dönüştürür.

Tasarım

Her araştırmayı yeni bir tasarım süreci olarak görür.

Araştırma

Belirsizlik, çelişki ve çoklukları niteliksel veriye dönüştürür.

Çalışma Alanlarımız

1

Özel Sektör

Dissensus markalarla çalışır, iş ortaklarının tercih ve ihtiyaçlarına yönelik tüketici, itibar ve kurumsal organizasyon araştırmaları yürütür. Hizmet tasarımı, müşteri profilleme, ürün geliştirme, organizasyonel inovasyon ve renovasyon konularında araştırma, tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunar. Markaların, müşterilerin ve tüketicilerin problem alanlarını tespit eder, çözüm önerileri geliştirir.
2

Sivil Toplum Kuruluşları

Dissensus sosyal sorumluluk ve farkındalık kampanyaları yürüten ulusal ve uluslararası vakıflar, dernekler ve inisiyatiflerle çalışır. Sivil toplum kampanyalarının odak, yöntem ve etkinliklerine dair araştırma, tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunar. Toplumsal problem alanlarını tespit eder, çözüm önerileri geliştirir.
3

Kamu Sektörü

Dissensus ulusal ve yerel ölçekli kamu kurumlarıyla çalışır, onların tercih ve ihtiyaçlarına yönelik etkin yönetişim araştırmaları yürütür. Toplumsal ihtiyaçların tespitinden, bu ihtiyaçların karşılanmasını hedefleyen uygulamaların etki değerlenmelerine kadar geniş bir yelpazede araştırma, tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunar.
4

Siyasal Partiler

Dissensus ulusal ve yerel ölçekli siyaset yapıcılar ve karar alıcılarla çalışır. Toplumsal problem alanlarına dair yürüttüğü duygu, düşünce, deneyim ve davranış araştırmalarıyla siyasi aktörlere, araştırma, tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunar. Toplum odaklı siyasi stratejiler tasarlar, çözüm önerileri geliştirir.
5

Medya

Dissensus medya alanında uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte çalışan, ağ kuran, ölçüm ve değerlendirme yapan, politika üreten kişi ve kurumlarla çalışır. Toplumsal arzu ve beğenileri harekete geçiren, televizyon ve dijital platform yayıncılığı alanında, sektör araştırmaları ve niteliksel izleyici araştırmaları tasarlar, var olan izleyici ölçüm sistemlerinin analizini yapar.
6

Meraklı Kalabalıklar

Dissensus köklü toplumsal, siyasal, ekonomik, teknolojik ve ekolojik dönüşümlerin yaşandığı günümüzde ortaya çıkan yeni olguları, imkanları ve problem alanlarını merak eder. Yürüttüğü araştırmalarla merakını paylaşan kalabalıklara niteliksel veri bazlı bilgi üretir, tartışmaya açar.

Raporlar

Gösteri Sanatlarında Cinsel Taciz, Cinsel İçerikli Mobbing ve Cinsel Saldırı Araştırması

| Rapor | No Comments
Gösteri Sanatlarında Kadın Grubu ile birlikte yürüttüğümüz "Gösteri Sanatlarında Cinsel Taciz, Cinsel İçerikli Mobbing ve Cinsel Saldırı Araştırması"nın raporu yayında... Dissensus Araştırma olarak, 12 Mayıs ile 27 Mayıs 2021 tarihleri…

Kadına Yönelik Şiddet: Kadınların Deneyimleri, Kurumlar ve Mecralar

| Rapor | No Comments
Dissensus Research olarak Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı için yaptığımız, "Kadına Yönelik Şiddet: Kadınların Deneyimleri, Kurumlar ve Mecralar," araştırmamız yayında:    

Ekonomik Kriz ve Duygular Araştırması

| Rapor | No Comments
Bu araştırma toplumda kriz algısının işlevlerini anlamaya yönelik niteliksel bir çalışmadır. Araştırma krizin yarattığı duygu atmosferini, krizle birlikte değişen davranışları ve kriz deneyimini şekillendiren algıları irdelemektedir. Algılara, duygulara, davranışlara ve…